تبلیغات
♥♥♪♪♪مَـنـــ و خُـــــدا ♪♪♪♥♥ - ♥ یــه مُـردادی ♥
ما مـرداد ماهیا از اوناشیم که :

↜اگه یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘.


در زندگی خود یك دوست و یار مردادی داشته باشید

همانا شما از رستگاران خواهید بود


.


ی مردادی :

14


ی مردادی :


13


ی مردادی :


11


ی مردادی :


9


ی مردادی :


5


ی مردادی :


4


ی مردادی :


3


ی مردادی :


1


یه مردادی

 چشم بسته کله دنیارو بازبونش میچرخونه!!!!

نقطه سر خط!!!!