تبلیغات
♥♥♪♪♪مَـنـــ و خُـــــدا ♪♪♪♥♥ - ♥ قانون نوشتن ها و بودن های "من و خدا" ♥


♥ صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید ♥

سلام آجیا و داداشای گلممممممممممممممممممممممممممم 


الهی ک صد و بیست سال عمر با عزت داشته باشی ننه :) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ :))


خب دیگه خنده بسه میرم سر اصل مطلب :


آیا وکیلم ؟؟؟؟؟ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ :))


اهم اهم .... خب دیگه نمیخندم :


1. اینجام مث وب خودته عزیزم غریبی نکن.

2. حتما انتقاد کن و نظر بذارم .

3.سر بزنی سر میزنم.

4.دوستتون دارم .