تبلیغات
♥♥♪♪♪مَـنـــ و خُـــــدا ♪♪♪♥♥ - ♥بخند5♥
طنز موتور


خیلی راه طولانیه :))

کنترل تلویزیون


فامیل دور و آقای مجری


ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ: آﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﻬﺖ ﯾﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺗﻪ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻪ ﺩﯾﮕﺶ ﺣﺎﻝ ﮐﻦ...
ﻫﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪﻡ!!!